ME

Aide Alcocer (aiDEa)

Mexico City 1974

Areas of Expertise

  • Photography: portrait, documentary, urban landscape
  • Art Directictor
  • Web Design
  • Photoshop

I currently live in Prague; I do graphic design, create websites and take portraits. I work on my own projects with prospects of exhibitions.

My passion for photography started when I was young but it only showed together with the graphic design.

I studied many areas within the field of photography. Portrait was what appealed to me the most. I belong to the generation that saw new technologies change the way of doing arts and with this change I entered the world of multimedia.

I left photography for many years, I got interested in the new technologies applied to the Internet. Later, being in the beautiful city of Prague, my passion for photography has returned and I started working in it again. At the same time I have fallen for website creation, I like expressing graphically what people do and I find it the best media in this sense.

Something more personal

I grew up listening to The Doors, Donna Summer and the protest songs. I have been a DJ for more than 20 years. Music forms an important part of my life and it is reflected in my work.

I remember the first broadcasting od Video kill the radio and the MTV phenomenon, and it is when the imagen surprised me to such an extent that I told myself to work in it one day and I did and still do.

—–český—–

Aide Alcocer (aiDEa)

Mexiko City 1974

Obory

  • Grafický design a tvorba webových stránek
  • Fotografie: portréty, dokumentární fotografie, městské krajiny
  • Umělecká režie
  • Video art
  • Experimentální krátkometrážní filmy (16 mm)
  • Návrhy logotypů

Momentálně žiju v Praze, zabývám se grafickým designem, webem a portréty. Pracuji na vlastních projektech s cílem vystavovat.

Fotografie byla mojí vášní již od mládí, ale svoje první realizace jsem uskutečnila až v kombinaci s grafickým designem.

V rámci fotografie jsem studovala mnoho oborů. Nejvíce mě zaujal portrét. Jsem z generace, která na vlastní kůži zažila, jak technologie mění způsob realizace umění, a v momentě této transformace jsem pronikla do světa multimédií.

Na mnoho let jsem se od fotografie vzdálila, zajímala jsem se více o moderní technologie spojené s internetem. Po nějaké době, v tomto krásném městě (v Praze), se moje vášeň k fotografii znovu probudila a s ní i moje práce. Zároveň jsem si oblíbila tvoření webových stránek, jelikož grafika je pro mě nejlepším způsobem sdělení o práci druhých.

Něco z mého života

Vyrůstala jsem s hudbou The Doors, Donny Summer a protest songy. Již dvacet let dělám dj. Hudba tvoří důležitou součást mého života a odráží se i v mojí práci.

Pamatuji si první vysílání „Video kill the radio star“ a fenoménu MTV. Tehdy mě vysílání natolik zaujalo, že jsem se rozhodla v tomto oboru jednou pracovat. S hudbou jsem tedy začala, stále pokračuju a pokračovat také budu.

error: Content is protected !!